Nasze usługi

z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i poufności powierzonych nam informacji

icon1.png
icon2.png

Usługi księgowe i płacowe

Zobacz więcej
icon3.png

Doradztwo

Zobacz więcej
icon4.png

Dokumentacja cen transferowych

Zobacz więcej
icon1.png

Wyceny i analizy

Zobacz więcej
icon2.png

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

Zobacz więcej
icon3.png

Szkolenia

Zobacz więcej

Naszą dewizą jest świadczenie usług audytorskich i doradczych
na najwyższym poziomie merytorycznym, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej
i poufności powierzonych nam informacji.

Spółka została
założona w 1989 r.

BUFIKS współpracuje z zespołem około

20 biegłych rewidentów

Aktualności