Audit

Audyt lub przegląd sprawozdań finansowych

Audyt lub przegląd sprawozdań finansowych

Biegli rewidenci naszej Spółki przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego realizowane jest przez zespół w skład, którego wchodzą biegli rewidenci oraz aplikanci. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest zgodnie ze Standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W procesie badania zespół realizujący zlecenia zwraca szczególną uwagę na poznanie specyfiki podmiotu, skali jego działania oraz otoczenia determinującego funkcjonowanie Jednostki. Umożliwia to pełne zrozumienie działalności Podmiotu i jego systemu rachunkowości, co sprzyja osiągnięciu celów badania i efektywnej współpracy z Jednostką.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie audytu sprawozdań finansowych, to prosimy o pobranie i wypełnienie oraz przesłanie na adres biura BUFIKS: biuro@bufiks.pl pliku:

Karta_informacyjna_Klienta_-AUDYT

Our mission is to provide auditing and consulting services with the highest possible standard, both substantive and ethical while respecting the confidentiality of all the information entrusted to us.

BUFIKS Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 12,
40-759 Katowice.

+48 697 777 655
+48 32 253 74 75

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone