O firmie

Kim jesteśmy?

Naszą dewizą jest świadczenie usług audytorskich i doradczych na najwyższym poziomie merytorycznym, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i poufności powierzonych nam informacji.

„BUFIKS” Spółka z o.o. kontynuuje działalność BUFIKS GRUPA FINANS – SERVIS Biuro Usług Finansowo Księgowych Spółka z o.o., która została założona w 1989 roku.

Udziałowcami Spółki są biegli rewidenci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie badania podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF.

BUFIKS współpracuje z zespołem 20 doświadczonych specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, wyceny przedsiębiorstw i przekształceń podmiotów gospodarczych w skład którego wchodzą: biegli rewidenci, doradcy podatkowymi, biegli sądowi z zakresu rachunkowości, eksperci posiadający tytuł ACCA, certyfikowani księgowi, kwalifikowani doradcy w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, rzeczoznawcy majątkowi i prawnicy i adwokaci.

Ponad 25 letnie doświadczenie Spółki BUFKIS na rynku audytorskim pozwala nam na świadczenie wysokiej jakości specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno małych jak i dużych podmiotów gospodarczych z różnych branż.

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług umożliwia nam indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Obok badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oferujemy doradztwo podatkowo-gospodarcze, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy biegłych sądowych, sporządzania planów połączenia lub podziału spółek oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i płac.

Na początku każdego roku organizujemy dla naszych Klientów i Współpracowników bezpłatne szkolenia na temat aktualnych zmian w przepisach podatkowych, których celem jest jak najlepsze przygotowanie się do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nasze doświadczenie

Spółka BUFIKS w okresie swej działalności od 1989 r. przeprowadziła ponad 5.000 badań sprawozdań finansowych i ponad 1.500 innych usług finansowych.

Corocznie wykonujemy kilkadziesiąt zróżnicowanych zleceń audytorskich w podmiotach gospodarczych z różnych branż, w tym transportowej, komunikacyjnej, produkcji, handlu, usługach, budownictwie, IT i w służbie zdrowia. Wśród naszych Klientów są również placówki kulturalne, wyższe uczelnie, fundacje oraz inne podmioty.

Nasze dotychczasowe doświadczenie daje podstawę do zapewnienia, że „BUFIKS” Spółka z o.o. jest w pełni przygotowana organizacyjnie i merytorycznie do rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia różnych zadań z zakresu rachunkowości, finansów i podatków.

OFERUJEMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM I ZAUFANIE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

Zarząd

Prezes Zarządu – Piotr Kołodziejczyk

  • biegły rewident nr 9324 Lista KIBR,
  • biegły sądowy z zakresu rachunkowości.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak i zarządzania firmami, które zdobył pełniąc funkcję Głównego Księgowego oraz Prezesa Zarządu w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek, analizach finansowych i wycenach jednostek gospodarczych. Przeprowadza audyty podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF. Jest wieloletnim wykładowcą z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z firmą BUFIKS współpracuje od 1999 roku, a od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Współwłaściciel firmy.

Wiceprezes Zarządu – Ilona Jaroszek

  • biegły rewident nr 10470 Lista KIBR

Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji i Zarządzania. Zdobyła doświadczenie w jednostkach o zróżnicowanym profilu pełniąc funkcję księgowego i prokurenta. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek z branży przemysłowej, handlowej i usługowej. Przeprowadza audyty podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF. Ukończyła studia doktoranckie III stopnia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Związana ze Spółką od 2006 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2009 roku.
Współwłaściciel firmy.

Współpraca

Współpraca z Parterami biznesowym Spółki BUFIKS opiera się na wspólnych zasadach rzetelności i etyki wykonywanego zawodu oraz wysokich i jednolitych standardach jakości realizowanych przez BUFIKS usług.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi i dostarczenie merytorycznego wsparcia kadrze zarządzającej firmami naszych Klientów.

Spółka BUFIKS współpracuje w ramach zawartej umowy ramowej z biegłymi rewidentami, certyfikowanymi księgowymi, kancelarią prawniczą, rzeczoznawcą majątkowym oraz biurem tłumaczy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze Spółką BUFIKS, to prosimy o kontakt e-mail z biurem BUFIKS: biuro@bufiks.pl

Sprawozdania z przejrzystości

Naszą misją jest świadczenie usług audytorskich i doradczych na jak najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym z poszanowaniem poufności wszelkich powierzonych nam informacji.

BUFIKS Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 12,
40-759 Katowice.

+48 697 777 655
+48 32 253 74 75

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone